Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
logo

 MIEJSKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Co to jest GIS?

GIS (Geographic Information System)  czyli System Informacji Przestrzennej jest to system służący do przekazywania informacji

w formie wizualizacji danych ze  zbiorów bazodanowych - z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań informatycznych w zakresie opracowań kartograficznych.


Jakie są zalety i cele funkcjonowania GIS?

Podstawowym celem funkcjonowania GIS jest powiązanie ze sobą maksymalnej ilości informacji dotyczących wszelkiego rodzaju zasobów danych i przedstawienie ich w jednym miejscu, co w zdecydowany sposób ułatwi pozyskanie niezbędnych informacji dla odbiorcy – zarówno indywidualnego jak również instytucjonalnego.

Niewątpliwie zaletami stworzenia GIS funkcjonującego w Radomiu jako Miejski System Informacji Przestrzennej są:

  • Zapewnienie mieszkańcom Radomia oraz wszelkim zainteresowanym instytucjom, Urzędom, inwestorom dostępu do możliwie najbogatszych zbiorów informacji z dziedziny: administracji publicznej, zarządzania środowiskiem, rozwoju przestrzennego, transportu, kultury, turystyki, edukacji, zdrowia, sportu i wielu innych...
  • Ułatwienie obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Radomiu poprzez zapewnienie im możliwie najszybszego dostępu do informacji
  • Usprawnienie pracy Urzędów poprzez umożliwienie im dostępu do stale aktualizowanych danych.
  • Promocja miasta
  • Monitorowanie wszelkiego rodzaju zagrożeń i występowania zjawisk niepożądanych w różnych dziedzinach funkcjonowania miasta.
  • Analiza potrzeb mieszkańców poprzez możliwość zgłaszania oczekiwań dotyczących kierunków rozwoju Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Planowane kierunki rozwoju Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Radomiu

Stworzenie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej docelowo będzie ukierunkowane na  opracowanie jednolitego, przyjaznego dla użytkownika, spójnego zbioru danych przestrzennych dla miasta Radomia. W tym celu będą tworzone i uzupełniane kolejne warstwy w postaci plików .wms – zawierające możliwie najszerszy zakres danych prezentowanych cyfrowo. Usprawnienie komunikacji pomiędzy interesantem a Urzędem, łatwa dostępność do danych oraz stałe rozszerzanie oferty obsługi interesanta indywidualnego oraz zbiorowego bez konieczności osobistego kontaktu z Urzędem Miejskim w Radomiu będą głównymi celami rozwoju projektu funkcjonującego pod nazwą Miejski System Informacji Przestrzennej w Radomiu.

Pragniemy również zapewnić udział mieszkańców Radomia w tworzeniu systemu, poprzez umożliwienie zgłaszania uwag i określanie potrzeb dotyczących wyznaczania dalszych kierunków jego rozwoju.