Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
logo

 SPOŁECZEŃSTWO I EDUKACJA


 

 

 

 


DANE DEMOGRAFICZNE

 Gęstość zaludnienia                Struktura wieku i płci       

Ekonoimiczne grupy wieku                         Ekonoimiczne grupy wieku

 


 

 
GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA STRUKTURA WIEKU I PŁCI WSPÓŁCZYNNIK FEMINIZACJI STRUKTURA LUDNOŚCI WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU

30.VI.2020

31.XII.2019

30.VI.2019

30.VI.2020

31.XII.2019

30.VI.2019

30.VI.2020

31.XII.2019

30.VI.2019

30.VI.2020

31.XII.2019

30.VI.2019

             

 

                       

 

 

Darmowy licznik odwiedzin