Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
logo

 LISTA USŁUG

 

Adres usługi

Opis

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Wybory/wms

  Podział miasta na Okręgi Wyborcze

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/SIM/wms

  Podział miasta na dzielnice System Informacji Miejskiej (SIM)

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Dzielnicowy/wms

  Podział miasta na Komisariaty i Dzielnicowych

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/Symbole/service.svc/get?

  Pomniki symboli radomskiego przemysłu

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/GMZ/Service.svc/get?

  Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Obszar_rewitalizacji/wms

 Obszar rewitalizacji

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Biblioteki/wms

  Placówki Biblioteczne w Radomiu

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/EGIB_WMS/Service.svc/get?

  Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB)

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Radom_database/wms

  Plan Radomia z 1899 roku

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Plan_1925/wms

  Plan Radomia z 1925 roku

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/podzial_drog/wms

  Kategorie dróg w mieście

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/OSK/wms

  Ośrodki szkolenia kierowców (OSK)

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/SKP/wms

   Stacje kontroli pojazdów (SKP)

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Przystanki/wms

  Przystanki komunikacji miejskiej

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Linie_autobusowe/wms

  Rozkład lini autobusowych w mieście

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Rower_Miejski/wms

  Radomski Rower Miejski

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Sciezki_Rowerowe/wms

  Drogi rowerowe i ścieżki pieszo-rowerowe

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Gmina/wms

  Własności nieruchomości publicznych z podziałem na własność Gminy

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Skarb/wms

  Własności nieruchomości publicznych z podziałem na własność Skarbu Państwa

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Powiat/wms

  Własności nieruchomości publicznych z podziałem na własność Miasta na prawach

  powiatu Radom

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/TSSE/service.svc/get?

  Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna (TSSE)

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Inwentaryzacja/wms

  Inwentaryzacje obrębów leśnych

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Wydzielenia/wms

  Wydzielenia leśne

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Bagno/wms

  Inwentaryzacje przyrodnicze Użytek Ekologiczny „Bagno”

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Dolina/wms

  Inwentaryzacje przyrodnicze Dolina Potkanowa (2015)

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Kosowka/wms

  Inwentaryzacje przyrodnicze Kosówka (2011)

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Mleczna_12/wms

  Inwentaryzacje przyrodnicze Mleczna (2012)

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Mleczna_13/wms

  Inwentaryzacje przyrodnicze Mleczna (2013)

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Pacynka/wms

  Inwentaryzacje przyrodnicze Pacynka (2014)

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Polana/wms

  Inwentaryzacje przyrodnicze Polana (2015)

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Potok/wms

  Inwentaryzacje przyrodnicze Potok Północny (2015)

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Odpady/wms

  Sektory odbioru odpadów

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Okregi_lowieckie/wms

  Okręgi łowieckie

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Edukacja/wms

  Edukacja z podziałem na placówki publiczne i niepubliczne

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Korytarze_eko/wms

  Lokalne korytarze ekologiczne

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/sport_i_rekreacja/wms

  Rozmieszczenie obiektów sportowo-rekreacyjnych

   http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Czerwiec76/wms

  Ścieżka edukacyjna „Czerwiec 76”

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Instytucje_kultury/wms

  Rozmieszczenie placówek instytucji kultury

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Halas_Drogowy/wms

  Poziom natężenia hałasu drogowego

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Halas_Lotniczy/wms

  Poziom natężenia hałasu lotniczego

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Halas_Przemysl/wms

  Poziom natężenia hałasu przemysłowego

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/Halas_Kolejowy/wms

  Poziom natężenia hałasu kolejowego

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/sacrum/wms

  Granice Parafii Radomskich

  http://185.34.48.83:8080/geoserver/Radom_database/Ortofotomapa_1944/wms

  Ortofotomapa z roku 1944

  http://192.168.1.13:8080/geoserver/Radom_database/Ortofotomapa_1973/wms

  Ortofotomapa z roku 1973

  http://185.34.48.83:8080/geoserver/Radom_database/Ortofotomapa_1998/wms

  Ortofotomapa z roku 1998

  http://192.168.1.13:8080/geoserver/Radom_database/Ortofotomapa_2001/wms

  Ortofotomapa z roku 2001

  http://192.168.1.13:8080/geoserver/Radom_database/Ortofotomapa_2007/wms

  Ortofotomapa z roku 2007

  http://185.34.48.83:8080/geoserver/Radom_database/Ortofotomapa_2017/wms

  Ortofotomapa z roku 2017

  http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/ORTO

  Ortofotomapa z roku 2019

  http://185.34.48.83:8080/geoserver/Radom_database/Rzezba_Terenu/wms

  Rzeźba terenu dla Radomia numeryczny model terenu (NMT)

  http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/BDOT10K/wms

  Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) dla województwa Mazowieckiego

  http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/KARTO/ows

  Mapa Topograficzna w skali 1:10 000

  https://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/mglrol/wms

  Mapa glebowo-rolnicza

  http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/tematyczne/ows

  Mazowiecki System Informacji Przestrzennej

  http://wms.gdos.gov.pl/geoserver/wms?

  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

  http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIKINSP/guest/services/G2_EMUIA_WMS/MapServer/WMSServer

  Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów (EMUiA)

  https://usluga.zabytek.gov.pl/ZN_ZASIEGI/service.svc/get

  Zasięg zabytku-zasięg strefy konserwatorskiej

  http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/midas/MapServer/WMSServer

  Złoża, obszary i tereny górnicze

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/gesut/wms

  Gminna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) - od skali 1 : 5000

  http://185.34.48.83:8080/geoserver/MPU/wms

  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań

  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/bdot/wms

  Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) - od skali 1 : 5000

  http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/geoserver/PRG/wms

  Państwowy Rejestr Granic